On Business in Sligo

Traveling on business in Sligo or the West of Ireland then look no further than Murphys Hotel Sligo, we are located in the town of Tubbercurry, Co Sligo in the West of Ireland only a 15-minute drive from Ireland West Airport Knock, 25 mins from Sligo Town and 1hr 15 mins to Galway City.
 
Enjoy a warm welcome, with Free Parking and Wifi, luxury accommodation and a delicious full Irish breakfast before you depart.
 
Meetings & Events - we can comfortably host your meeting or event our Kilmacnella Meeting Room, which can hold up to 50 people with its own private bar.
 
For further details on corporate offers and reservations please email - reservations@murphyshotel.ie
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Murphy's Hotel,
Teeling Street,
Tubbercurry,
County Sligo,
Ireland
F91 K29K

Điện Thoại

+353 (0)71 918 5598

Email

info@murphyshotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)71 918 5598

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách